Llandybie Male Voice Choir
Cr Meibion Llandybie

CML
Cr Meibion
Llandybie

 

   
   

 

 

 

WELCOME
Home Page
Brief History of the Choir
The Musical Team
Past Foreign Tours
Contact Details
Recordings
Directory of Related Links
HANES RECORDIO

EIN RECORDIAU NI

1996
Clychau'r Gog, wedi ei recordio gan SAIN

Mae'r record hon yn cynnwys hoff ganeuon yn Gymraeg ac yn Saesneg:

When the saints go marching in
Myfanwy
The Rose
Clychau'r Gog
Deus Salutis

a llu o rai eraill

2001
SAIN Y MILENIWM wedi ei recordio yn Neuadd Goffa Llandybie

Mae'r recordiad hwn ar gael ar Gryno Ddisg neu dâp sain, yn cynnwys llawer o hoff ganeuon cynulleidfaoedd ledled y wlad. Eitemau megis:

Y Dref Wen
Dashenka
Battle Hymn of the Republic
Yfory
Comrades in Arms


Cynhelir ymarferion y côr ddwywaith yr wythnos, ar

Nos Fawrth a Nos Iau
rhwng 7.00pm a 9.00pm

Cynhelir yr ymarferion yn Neuadd Goffa Llandybie

Ffoniwch y rhif ffôn cyswllt er mwyn cadarnhau'r manylion.

 

AMCANION:
Hyrwyddo cerddoriaeth fyw a chodi arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol
CROESO
Hafan
Crynodeb o Hanes y Côr
Y Tîm Cerddorol
Teithiau Tramor
Manylion Cyswllt
Recordiau
Rhestr o Gysylltiadau Perthynol

Hafan | Crynodeb o Hanes y Côr | Y Tîm Cerddorol | Teithiau Tramor | Manylion Cyswllt | Recordiau | Rhestr o Gysylltiadau Perthynol

TO CONTACT US
3 Glynhir Road
Llandybie
Ammanford
Carms, UK
SA18 2TA

Ffôn: (01269) 850445

E-bost: howsonk@btinternet.com