Llandybie Male Voice Choir
Cr Meibion Llandybie

CML
Cr Meibion
Llandybie

 

   
   

 

 

 

WELCOME
Home Page
Brief History of the Choir
The Musical Team
Past Foreign Tours
Contact Details
Recordings
Directory of Related Links
CRYNODEB O HANES Y CÔR


Mae Llandybie yn un o bentrefi mwyaf Cymru, wedi ei leoli ar ymylon y maes glo caled ac yn cynnwys un o chwareli calchfaen mwyaf Ewrop. Cafodd Côr Meibion Llandybie ei ffurfio ym 1908 ac roedd yn un o gorau meibion cyntaf Sir Gaerfyrddin. Ar y dechrau roedd mwyafrif aelodau'r côr yn cael eu cyflogi gan gwmnïau calchfaen lleol neu yn y pyllau glo. Erbyn hyn mae aelodau'r côr yn cynrychioli pob proffesiwn, yn cynnwys Cyfrifyddion, Gweithwyr Banc, Peirianyddion, Swyddogion yr Heddlu, Athrawon ac yn y blaen.

Mae'r côr wedi bod yn llwyddiannus mewn cystadlaethau pwysig ledled Cymru a'r DU, ac wedi ennill gwobr gyntaf sawl gwaith. Mae Côr Meibion Llandybie wedi cael llwyddiant yn gyson yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Aberteifi, Eisteddfod y Glowyr, Porthcawl ac Eisteddfod Pontrhydfendigaid.

Mae'r côr wedi codi arian dros elusennau yn gyson bob blwyddyn ers ei sefydlu, ac mae cyfanswm yr arian a godwyd erbyn hyn yn gannoedd o filoedd o bunnoedd.

Er i'r côr fod mewn bodolaeth am gyfnod mor hir, dim ond saith o gyfarwyddwyr cerdd fu'n arwain Côr Meibion Llandybie. Roedd y tri chyfarwyddwr cyntaf yn aelodau o'r un teulu, sef Mr Evan Thomas, yr arweinydd a sefydlodd y côr, a'i ddau fab, Arthur Thomas gyntaf ac yna Mr Curwen Thomas.

Bu farw Mr Curwen Thomas ym 1973, a daeth Mr Ieuan Anthony i gymryd ei le. Arhosodd Mr Anthony gyda'r côr tan 1976. Ym 1976 gadawodd Mr Ieuan Anthony, a daeth Mrs Indeg Thomas yn arweinydd, gan aros gyda'r côr am ddwy flynedd ar bymtheg nes i Mr David B Jones gymryd yr arweinyddiaeth ym 1993. Yn 2008 daeth Alun Bowen arweinydd.


Evan Thomas, arweinydd cyntaf Côr Meibion Llandybie

Alun Bowen, arweinydd presennol Côr Meibion Llandybie

AMCANION:
Hyrwyddo cerddoriaeth fyw a chodi arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol
.

CROESO
Hafan
Crynodeb o Hanes y Côr
Y Tîm Cerddorol
Teithiau Tramor
Manylion Cyswllt
Recordiau
Rhestr o Gysylltiadau Perthynol

Hafan | Crynodeb o Hanes y Côr | Y Tîm Cerddorol | Teithiau Tramor | Manylion Cyswllt | Recordiau | Rhestr o Gysylltiadau Perthynol

TO CONTACT US
3 Glynhir Road
Llandybie
Ammanford
Carms, UK
SA18 2TA

Ffôn: (01269) 850445

E-bost: howsonk@btinternet.com