Llandybie Male Voice Choir
Cr Meibion Llandybie

CML
Cr Meibion
Llandybie

 

   
   

 

 

 

WELCOME
Home Page
Brief History of the Choir
The Musical Team
Past Foreign Tours
Contact Details
Recordings
Directory of Related Links

Y CYFARWYDDWR CERDD
Alun Bowen

Brodor o Lanelli yw Alun Bowen a drculiodd ei yr±a ddysgu yn Lloegr. Ar wahano! amserau. bu'n athro yn gyfrifol am gerddoriaeth yn ysgolion Challney a Icknield, Luton, swydd Bedford, penaeth adran cerdd ysgol Bartholomew, Eynsham, Rhydychen, penaeth adran cerdd a theatr ysgol Plume. Maldon, swydd Essex a phenaeth adran cerdd ysgol Burford, swydd Rydychen.
Dechreuodd ei gysylltuad a grwpiau cerddorol oedoiion fel arweinydd Cymdeithas "Gilbert a Sullivan" Sant Andrew yn Luton. Yn hwyrach bu'n Gyfarwyddwr Cerdd Cwnini Opera Rhydychen, Cymdeithas Goraw] Eynsuani, Rhydychen, Cymdeithas Gorawl Ddinesig Witney a Chantorion Siambr a Madrigal Wenrisc, Rhydychen.
Derbyniodd ymddeoliad cynnar ym 1985 a symudodd yn ol i Gymru ym 1987,O 1988 tan 1992 bu'n Gyfarwyddwr Cerdd Cor Meibion Aberafonac, o 1992 tan 1999 yn Gyfarwyddwr Cerdd Cymdeithas Gorawl Rydaman a'r Cylch.
Mae'n awr yn mwynhau "Haf Indiaidd" gyda Cor Meibion Llaudybie.

CYFEILYDD
Mrs Gloria Lloyd, BA (Anrh), LRAM, ARCM, LTCL.

Mae galw mawr am wasanaeth Mrs Gloria Lloyd, sy'n byw yn Rhydaman, fel cyfeilydd mewn eisteddfodau yn bennaf ledled de a chanolbarth Cymru. Roedd yn gyfeilydd swyddogol pan gynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nyffryn Lliw.

Astudiodd y piano gyda Mr Horace Field, oedd yn un o diwtoriaid gwreiddiol y Coleg Cerdd a Drama Cenedlaethol yng Nghaerdydd. Llwyddodd i ennill diploma LRAM mewn cyfeilio ar y piano a'r ARCM ac LCTL (diplomas dysgu).

Mae gan Mrs Gloria Lloyd radd BA (Anrh) o'r Brifysgol Agored hefyd. Mae wedi ymddeol yn ddiweddar o swydd dysgu cerddoriaeth llawn amser yn adran gerdd Ysgol Bishop Vaughan, Treforys, Abertawe.

Mae'n organyddes ac yn gôr feistres yng nghapel Gellimanwydd, Rhydaman.

Alun Bowen

Mrs Gloria Lloyd, BA (Anrh), LRAM, ARCM, LTCL.

AMCANION:
Hyrwyddo cerddoriaeth fyw a chodi arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol
CROESO
Hafan
Crynodeb o Hanes y Côr
Y Tîm Cerddorol
Teithiau Tramor
Manylion Cyswllt
Recordiau
Rhestr o Gysylltiadau Perthynol

Hafan | Crynodeb o Hanes y Côr | Y Tîm Cerddorol | Teithiau Tramor | Manylion Cyswllt | Recordiau | Rhestr o Gysylltiadau Perthynol

TO CONTACT US
3 Glynhir Road
Llandybie
Ammanford
Carms, UK
SA18 2TA

Ffôn: (01269) 850445

E-bost: howsonk@btinternet.com